مقالات پذیرفته شده

عنوان مقالهنویسنده یا نویسندگاننوع پذیرش
بررسی فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی در ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای معلمانامیر مرادی، محسن کردلوسخنرانی
مزایا و معایب شبکه های اجتماعی برای کودکانخدیجه صفریسخنرانی
بررسی رابطه بین تربیت جنسی ادراک شده و چگونگی استفاده از شبکه های سمیه میریان، نرگس کشتی آرایسخنرانی
پدیدارشناسی فرصت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی بر باور دانش‌آموزان متوسطه دوم نسبت به ارزش‌های اخلاقیامیر مرادی، الهام رحمانی، خالد عزیزی، شفق عزیزیسخنرانی
فناوری و سنجش در جریان آموزشخدیجه امیریپوستر
تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر مناسبات اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب)مجید سبزعلی، حبیب الله کریمیانسخنرانی
مزایا و معایب شبکه های اجتماعی برای کودکانمهرداد بهاری پورپوستر
مزایا و معایب شبکه های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان عبداله عزیزیپوستر
نگاهی بر فواید و مضرات استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازیفرزانه لقمانی، مرضیه حشمتی، مهناز نامداریسخنرانی
بررسی اثر استفاده از باز ی های رایانه ای و سبک فرزندپروری والدین بر بروز اختلالات رفتاری در کودکاننسا ترابیان پوستر
تاثیر آموزش الکترونیک بر مهارت حل مساله در دانش آموزان دارای سبک تفکر استرنبرگ دانش آموزان پایة سوم ابتدایی مدارس شهر کرمانشاه فوزیه نظری سخنرانی
واكاوي راهكارهاي ارتقاي كاركردهاي آموزش در فضاي مجازي و شبكه‌هاي مجازيسیما سیمیاری، مهرزاد باروج کیاکلاییپوستر
نقش دفاترپیشخوان خدمات دولت درارتقاء شاخص های صیانت ازحقوق شهروندی
درشرکت آب وفاضلاب مشهدآذر97
رضاتقی زادهپوستر
درآمدی بر شبکه های اجتماعی پرکاربرد در ایرانپرستو ناظم پور، یونس کردوندیپوستر
تأثیر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر هویت فرهنگیمولامراد نظریپوستر
نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در امنیت مدرنمحمدرضا علیخانی، آمنه زارعیسخنرانی
رابطه بین اثرات استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام با بازدهی تحصیلی دانشجویانفاطمه نوروزیسخنرانی
جهانی شدن فضای مجازی و هویت فرهنگی(مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کنگان)حسین احمدی،سیده راضیه موسویپوستر
فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبریفاطمه رضایی پوستر
پیش¬بینی رضایت زناشویی و کیفیت زندگی بر اساس میزان استفاده از شبکه¬های اجتماعی مجازی در میان دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد کرمانشاهحدیث ولی زاده، فائزه اسکندریسخنرانی
جهانی شدن شبکه های اجتماعی و هویت و ارزش های فرهنگی(مورد مطالعه: دانش آموزان دختر متوسطه ی اول شهرستان جم)حسین احمدی،سیده راضیه موسویسخنرانی
بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی درپیشگیری از آسیب های اجتماعی در نوجوانان فریبا پولادی باغبادرانیپوستر
شناسایی مهارت‌های کلیدی مورد نیاز برای مدیران امنیت اطلاعاتامید بادفرسخنرانی
آسیب های جسمی و روانی شبکه های اجتماعیشیدا صفری ، صبیه صفری، رضا کارگر پوستر
تأثیرات ناشی ازاینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر تحصیل دانش آموزان نسیم عبدلی لعل آبادیپوستر
تاثیر فضای مجازی بر خانواده ها و کودکانعلی نظریپوستر
آسیب شناسی سلامت روان در شبکه های اجتماعی مینو عباسی، افسانه سهرابی خواهسخنرانی
بررسی آسیب های فضای مجازی وشبکه های اجتماعی برکارکردهاوتعاملات خانواده هامریم ترابیانپوستر
تاثیر فضای مجازی بر روند تحصیلی دانش آموزان، افت یا پیشرفت؟سارا ویسیپوستر
اعتیاد به اینترنت ، عواقب و جرائم ناشی از آنعلی شجاعیپوستر
مقایسه عملکرد تحصیلی و ناگویی هیجانی و باورهای انگیزشی میان دانشجویان عضو و غیرعضو شبکه های اجتماعیفائزه اسکندری، حدیث ولی زادهسخنرانی
آموزش مجازی راه دور و دانشگاه های باز دنیاعفت شیخیپوستر
نقش شبکه های اجتماعی در عملکرد کارکنان نیروهای مسلحامین آذریسخنرانی
رسانه های اجتماعی در شهر هوشمنددنیا شهرزویی، محمدرضا فرامرزی پارساپوستر
مزایا و معایب شبکه¬های اجتماعی برای کودکانفرشته زارعی فر، زهرا محمدی، مریم پور چراغ، ندا مقصودی، مصطفی جهانبخشیپوستر
نقش فناوری اطلاعات در برنامه¬ریزی و سازمان¬دهی محتوای درسیمهین پرویزیانپوستر
چالش و فرصت های شبکه های اجتماعی ؛ صورت بندی مجدد مدل ارتباطیمرضیه اکبرزادهپوستر
فضای مجازی و تاثیر آن بر سبک زندگیاسدالله بابایی‌فرد، زهرا نوری، صباح متولیانسخنرانی
چگونه توانستم سواد رسانه ای دانش آموزان کامپیوتر را تقویت کنم؟مهرنوش نوبختپوستر
بررسی راهکارهای پیشگیری و کاهش جرایم در شبکه های اجتماعی در راستای منشور حقوق شهروندیرقیه پناهی گورچین قلعه، محمد تقی ابراهیمی، مرضیه پورکریمپوستر
رابطه استفاده از تلگرام و هویت دینی در بین جوانان شهر زنجانسید تقی محمدی، فاطمه ابراهیمی، رضا لطفی، رسول حیدریپوستر
شناسایی و اولویت بندی آسیب های استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در بین جوانان شهرستان طارمسید تقی محمدی، فاطمه ابراهیمی، رضا لطفی، رسول حیدریسخنرانی
بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان و جوانان ایراندکترمهران سهراب زاده، صغری حسن پورپوستر
بررسی نقش شبکه¬های مجازی کنترل شده بر بهبود کیفیت آموزشی دانش آموزانحسین محمدی گوندره، ویدا رمضانیان،حمید آبیارپوستر
فرصت¬ها و تهدیدهای فضای مجازی بر روی هویت نوجوانان و جوانان با تأکید بر شبکه¬های اجتماعی مجازیزهرا مصطفوی نسب، ستارصادقی ده چشمه، مصطفی مصطفوی نسبپوستر
تاثیر آموزش الکترونیکی بر ارتقاء تحصیلی دانش آموزانمائده حسینیپوستر
فضای مجازی و تأثیر آن بر ارتباط دو جنس مخالفاسداله بابایی فرد، ندا خداکرمیان گیلان، معصومه دهاقین، بهاره موسویسخنرانی
تأثیر فضای مجازی بر آسیب‌های خانوادهمهران سهراب زاده، ندا خدا کرمیان گیلان، صغری حسن پورسخنرانی
رابطه بین خلاقیت دانش آموزانواستفادهازتکنولوژی های نوین آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان عباس آبادریحانه بذرافشان دلیجان، لادن سلیمیسخنرانی
مجازی بودن آموزش ضمن خدمت معلمان ؛ ارتقای صلاحیت های حرفه ایلادن سلیمی، فاطمه حسینیسخنرانی
رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت های اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهرستان چالوس ریحانه بذرافشان دلیجان، وحید فلاح سخنرانی
تاثیر شبکه های اجتماعی تلفن همراه بر سبک زندگی دانش آموزان دختر مقطع دبستان شهر کرمانشاهفوزیه نظریپوستر
ضـــرورت تــوجــه و ارتقـــاء ســـواد رســـانــه ای دانـش آموزان در برنامه درسی نـظام آمـوزش و پــرورش کـــشـورسیده صــفیه سـیادت، مـحـسـن انگورج غفاریپوستر
تأثیر فضای مجازی بر هویت افراداسداله بابایی فرد، ندا خداکرمیان گیلانپوستر
تأثیرات فضای مجازی بر صنعت گردشگری در ایران اسداله بابایی فرد، اعظم رجبی نسب، ندا خداکرمیان گیلانپوستر
کیفیت مطلوب یادگیری دروس دانش آموزان با استفاده فضای مجازیهدی ذوالنوری، ندا خاکساری، شکوفه محمدی، حسنا سنجابیسخنرانی
نقش کاربرد رسانه¬های سنتی و نوظهور در پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش¬آموزان پایه پنجم ابتداییحسنیه قاضی زاده علمداری، اکرم خسروگردیسخنرانی
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تامین امنیت ملی و مدیریت اضطراری موسسات آموزش عالیمحسن سلیمیپوستر