صفحه اصلی

به اطلاع پژوهشگران عزیزی که بصورت غیر حضوری شرکت نموده اند می رساند که مدراک در هفته جاری تفکیک و به آدرس شما ارسال خواهد شد.

به محض ارسال مدارک از طریق پست از راههای مختلف اطلاع رسانی می گردد.

با سپاس/دبیرخانه کنفرانس